XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU BÀI THƠ TÌNH DUY NHẤT CỦA ĐẠI VĂN HÀO VOLTE VIẾT KHI ÔNG ĐÃ 80 TUỔI

XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU BÀI THƠ TÌNH DUY NHẤT CỦA ĐẠI VĂN HÀO VOLTE VIẾT KHI ÔNG ĐÃ 80 TUỔI
Sau mùa yêu ngày tươi đẹp đã qua
Con chim non vẫn còn cất cao giọng hót
Nhưng còn đâu tiếng êm đềm thánh thót
Giọng nhỏ to không phải khúc tình ca
Cũng như chim tôi nâng đàn thi sỹ
Ngón tay run không gẩy nổi dây đồng
Cũng như chim tôi cất tiếng tơ lòng
Khi giờ phút nó đang hấp hối .
VOLTE

Comments are closed.