và bây giờ những group danh tiếng như otofun biến thành nơi mấy thằng nhãi con 95 96 gây war

và bây giờ những group danh tiếng như otofun biến thành nơi mấy thằng nhãi con 95 96 gây war, nơi những thằng văn hóa lùn có tí tiền mua ô tô đứng ra làm người phán xử, và nơi những thằng mất dạy bần nông học vào stalk tận facebook 1 người đàn bà để công kích cá nhân của người ta, rồi chửi rủa thậm tệ.
thưa các anh, các cháu, đúng sai đã có công an và pháp luật giải quyết. Đéo đến lượt các anh các cháu chõ mõm vào. Xin nhớ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác cũng là tội được quy định rõ trong luật pháp xứ ta.
bảo sao, tôi mà là liền bà, tôi cũng chảnh, cái cữ các anh đàn ông như thế, chỉ có thể làm cột cho mấy cái nhà lá, chứ đừng hòng làm cột cho cái villa.
không thể nào mang được bần nông học ra khỏi đầu một anh đàn ông xứ an-nam-mít, nên nhớ là như thế, đây là tiên đề, đéo cần chứng minh, ô kê?

Comments are closed.