Từ lâu rồi

Từ lâu rồi, mình từ chối sử dụng mọi dịch vụ của Vin, và của tất cả những chỗ đang làm tổn hại đến những giá trị mình coi trọng.
Không tiếp tay cho những thứ mình không chấp nhận được, dù dưới hình thức nào.
“Do chúng ta đã để điều ấy xảy ra, như bao điều khác nữa đã và đang xảy ra.
1 nguồn lực lớn của xã hội đang nuôi dưỡng những của nợ ấy mỗi ngày, việc nó lớn mạnh là tất yếu.
Và rồi ngày nào ta cũng giật mình thấy mình là nạn nhân của ai đó.
Riết rồi quen!
Trước khi tiêu dùng, bạn có tự hỏi “tiền này sẽ nuôi cái gì” không?
Nếu không thì cứ làm nạn nhân tiếp đi, nạn nhân của chính mình!”
– Hằng Mai
See Translation

2 thoughts on “Từ lâu rồi

  1. Em ơi buồn quá. Chị chưa từng đến đây bao giờ, nhưng nghĩ đến khu nhà tập thể cũ chị thuê biến mất không một vết tích, cái sân rợp hoa giấy sẽ không còn…

    1. Em nghĩ về nhiều thứ, trong đó có quê em. Thôi, chia buồn, còn nhớ sống vui cuộc sống nhỏ, để cuộc đời đừng thêm một phần buồn nữa 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *