Từ Hà nội bay về tới Sài Gòn là làm việc luôn

Từ Hà nội bay về tới Sài Gòn là làm việc luôn. Hôm nay được làm việc với 2 anh chị MC đẹp zai và xinh gái.
Chiều nay tổng duyệt chương trình GMTQ tập 5 nào.
Cứ thế thôi Tổ thương, các anh chị bầu sô thương, các cô chú ở các công ty game show thương cùng với các bạn bè , các fan thương nên công việc cứ đều đều trôi.

3 thoughts on “Từ Hà nội bay về tới Sài Gòn là làm việc luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *