Trên đời này có những chuyện

Trên đời này có những chuyện, tôi biết rõ ràng đáp án, chắc chắn kết quả. Nhưng tôi vẫn cố thực hiện, chỉ muốn rằng kết quả và đáp án tôi nghĩ là sai, là không đúng.
Nhưng hoá ra tôi đã nhầm, có những thứ, không thể nào thay đổi được.
Và có những chuyện, biết được kết quả lại không đủ can đảm từ bỏ rồi lại chấp nhận lời xin lỗi của đối phương một cách bất lực.
#HTBH

Comments are closed.