Tổng kết hoạt động chào đón Ngày Sách Việt Nam 21/4

Tổng kết hoạt động chào đón Ngày Sách Việt Nam 21/4
1. Riêng bản thân đã trao đổi được 4 cuốn sách
2. Hoàn thành hành trình Book Riders Tour 2017 (Sài Gòn – Biên Hòa – Vũng Tàu) 250 km trong 2 ngày, thu hút 5 bạn trẻ tham gia tour, kết nối 50 bạn trẻ, 2 cộng đồng (V.Gen, CLB Sách Vũng Tàu), 2 đơn vị: Trường ĐH Đồng Nai, Cafe Sách Ngọc Tước, tiếp nhận hơn 30 cuốn sách quý, thực hiện trao đổi hơn 20 đầu sách, truyền cảm hứng tới nhiều người, giúp 4 bạn trẻ vượt qua thử thách để thấu hiểu bản thân, hình thành cộng đồng Book Riders.
3. Kết nối các hoạt động của Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời, SÁCH HÓA NÔNG THÔN; tặng sách đổi đời tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Trị; trao tặng hàng nghìn cuốn sách và truyền cảm hứng tới hàng nghìn bạn trẻ, cộng đồng và những người làm trong lĩnh vực giáo dục, xuất bản..
Xin cảm ơn!