Tôi là người hạnh phúc

Tôi là người hạnh phúc, nụ cười luôn chờ sẵn trên môi để chào đón bạn…
Tất cả mọi người khi gặp tôi họ đều nhận thấy điều đó, cám ơn vì bạn xứng đáng.
Bạn được gửi đến trái đất để ghi lên đó những dấu ấn hay để rồi chết đi như hạt cát vô danh?
Mọi thứ là do bạn, do cái cách bạn chọn. Tôi chọn là người hạnh phúc, giàu có. Khi đó tôi sẽ trao đi được nhiều giá trị hơn cho mọi người.
Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn!
#OHATO
#UỐN_NÓNG_OHATO

Comments are closed.