Tin tưởng sai người chính là một cái tội

Tin tưởng sai người chính là một cái tội.
Gọi là tội ngu!
Phần lớn chúng ta trên cuộc đời, ít nhất cũng 1,2 lần mắc cái tội ngu như vậy.
Ngu thì phải chịu.
Cuộc đời có ngu ắt có khôn.
Phải ngu thì mới khôn ra được.
Nếu chỉ là tội ngu thì ngu vừa vừa thôi đừng ngu quá! Ngu một vài lần thôi đừng ngu mãi!
Cũng nên lưu ý rằng, nếu có khôn cũng đừng khôn lỏi. Tưởng là giỏi nhưng khôn lỏi sơ hở cũng thành ngu thôi.
Bạn lừa dối một người thành công.
Đừng đắc thắng bởi người ta ngu, bạn khôn.
Âu cũng là bởi người ta tin tưởng bạn hết lòng hết dạ.
Xét ở khía cạnh nào đó người ta mang tội ngu đó ạ.
Nhưng ít nhất họ chân thành với bạn. Còn bạn thì không! Lêu lêu!
Cuộc đời mà, bạn đối xử với người khác như thế nào thì sau này sẽ có người tệ bạc với bạn y chang vậy?
Không tin hả?
Chờ đi rồi thấy!

Comments are closed.