[Tin mới]

[Tin mới]
Theo thông tin từ giáo sư Liêm, bác sĩ nội trú Nguyễn Khắc Thái đã ra nhập viện chuẩn bị về thể lực cũng như vật lực cho những lần ghép tế bào gốc sắp tới.
Sự ủng hộ của mọi người về vật chất cũng như tinh thần đã góp phần cứu 1 con người.
Chỉ hy vọng cậu ấy có khả năng tự chăm sóc được bản thân giúp vơi bớt gánh nặng cho gia đình sau này, dù mong manh.
Con đường còn dài, tình người còn đó. Nhiệm vụ kêu gọi giúp đỡ của mình cùng các bạn đến đây là kết thúc, phần còn lại là của gia đình và các đồng nghiệp khác.
Một lần nữa cám ơn những người bạn dù chưa biết mặt chưa biết tên đã chia sẻ chút tình người này.

Comments are closed.