Tìm em

Tìm em
Anh vẫn tìm em qua thư viện sạch tại phố đi bộ
Qua bưu điện sạch tại phố đi bộ
Qua ngược xuôi dòng tàu điện sạch tại phố đi bộ
Qua đêm trình diễn sạch tại phố đi bộ
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua nhà in sạch tại phố đi bộ
Qua khu Kim Liên sạch tại phố đi bộ
Qua đường Thanh Niên sạch tại phố đi bộ
Qua sân truyền sạch tại phố đi bộ
Qua hồ sen sạch tại phố đi bộ
Qua nhà thuyền sạch tại phố đi bộ
Qua nhà đèn sạch tại phố đi bộ
Qua nhà kèn sạch tại phố đi bộ
Qua nhà diêm sạch tại phố đi bộ
Qua nhà thông tin sạch tại phố đi bộ
Qua xưởng phim sạch tại phố đi bộ
Qua xưởng dệt kim sạch tại phố đi bộ
Qua đường nhà Tiền sạch tại phố đi bộ
Qua trường nữ diễn viên sạch tại phố đi bộ
Qua đầu giêng năm sạch tại phố đi bộ
Tìm em
II
Anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch tại phố đi bộ
Qua công viên trong vắt sạch tại phố đi bộ
Qua đèn hàn hạt sạch tại phố đi bộ
Qua lưng vai thăn thắt sạch tại phố đi bộ
Qua ngày ngăn ngắt sạch tại phố đi bộ
Tìm em
[…]

Kính cẩn nghiêng mình tạ lỗi hương hồn nhà thơ Trần Dần. Nếu như từ sạch được điệp lại như tiếng phách ca trù thì mạo muội thêm tại phố đi bộ như nhịp đập Facebook.
Đoạn chế tác này có tên là Mùa sạch tại phố đi bộ.

Comments are closed.