Tiện có đơn khách buôn

Tiện có đơn khách buôn, gom luôn cho khách lẻ cúng M1 a.
Bánh 1 set gồm 6c ( mỗi chiếc 6 vị, 6 vỏ bánh khác nhau)
☘️ Vỏ truyền thống nhân thập cẩm
☘️ Vỏ trà xanh nhân trà xanh
☘️ Vỏ socola nhân cafe
☘️ Vỏ gạo đỏ nhân đậu xanh
☘️ Vỏ oreo nhân sầu riêng
☘️ Vỏ dẻo truyền thống nhân lá dứa
Giá : 90k/1 set
( Trả bánh vào thứ 2)

Comments are closed.