Thượng Đế ơi

Thượng Đế ơi! Nếu kiếp sau con làm đàn ông, xin người ban cho con một người vợ như thế này. Cô ấy có thể đẻ 1 đàn con mà cơ thể vẫn như gái đôi mươi, biết ăn biết chơi biết cư xử với đời, và quan trọng là có thể mãi yêu con như ngày đầu!

Comments are closed.