Thứ 2 là ngày đầu tuần

Thứ 2 là ngày đầu tuần ,
Cát hứa cố gắng chăm ngoan..
Thứ3 , thứ4 , thứ5 …
Ngày nào cũng đi quay hết.
Thứ6 và đến thư7..
AI cho cát phiếu ” Gái Ngoan”?
Chủ Nhật Kiều dẫn đi ăn vì Cát đây đuối rồi …
Oy,,, mong đến ngày xoã và đươc ăn nạp năng lượng ..
P/S,, đầu tuần đầy tự tin, năng động và làm việc tăng động nào !!!
Há há …

Comments are closed.