Thật thú vị khi nghe thiền sư giải nghĩa về cơ sở của suy nghĩ và nhận thức

Thật thú vị khi nghe thiền sư giải nghĩa về cơ sở của suy nghĩ và nhận thức.
Nghe những bài như thế này, các bạn có thấy sáng lòng hay không? Nếu để ngồi đếm lỗi, thì cả GS Trịnh Xuân Thuận (vật lý vũ trụ) lẫn thiền sư đều mắc vô số lỗi phát âm cơ bản. Nhưng thực lòng xin hỏi, giữa một tiếng ngồi nghe những lời trí tuệ với 15′ chỉ nghe một em bé phát âm hay nhưng nói không đầu không cuối hoăc nội dung chỉ thuần lặp lại kiến thức sách vở (mà không phải con hay học trò mình :D), bạn sẽ chọn thế nào?
Vì vậy, học gì – dạy gì cũng thế, cơ bản là cần nhận thức đúng. Những người càng có uy tín, càng cần tu mình và học tập không ngừng, chỉ để nhận thức không đi trệch đường vì những ảo tưởng “sức mạnh” về bản thân.
P/s: Mình có mấy quyển sách thực sự đi sâu về vấn đề này, tuy nhiên hơi “nặng” về mặt nội dung và thuần lý thuyết, không biết có bạn nào muốn đọc không? :

Comments are closed.