THẦN THOẠI

THẦN THOẠI
Đó là vấn đề cực hay để nghiên cứu.
Tôi đã đăng ký và đang làm luận án với đề tài:
“THẦN THOẠI VỀ TIẾN SĨ Ở VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VN”
(Thần thoại Hi lạp có thần Dớt vua của các thần một búa sét giết được ba bốn thần khác. Truyện cổ Grim của Đức có anh chàng “một đòn chết 7”.
Thần thoại Tiến sỹ ở viện Hàn lâm KHXH VN có giáo sư cùng lúc hướng dẫn 44 nghiên cứu sinh…
Ôi sao mà lỗi lạc… bậy bạ đến thế là cùng!)
Mong các phây hữu có tài liệu liên quan thì cho lên FB giúp tôi sớm đỗ đạt Tiến sĩ.
Trân trọng cảm ơn!

Comments are closed.