“Tại sao phải ném tới hơn 11 ngàn tỷ đồng để xây một bảo tàng mới trong khi bảo tàng cũ thừa đất phải đem “xã hội hóa” thành nơi tổ chức tiệc cưới

“Tại sao phải ném tới hơn 11 ngàn tỷ đồng để xây một bảo tàng mới trong khi bảo tàng cũ thừa đất phải đem “xã hội hóa” thành nơi tổ chức tiệc cưới, thành nơi bán bia Lan Chín, rất khó để lý giải.
Tại sao phải xây mới một bảo tàng ngàn tỷ trong khi đã có gần 100 bảo tàng mà số thực sự “có khách” chỉ đếm trên đầu ngón tay?
Tại sao lại cứ phải là bảo tàng to, tốn, hoành tráng hàng đầu Đông Nam Á trong khi thiếu tiền đến mức phải dừng cả các dự án bệnh viện?”