Tác phẩm nghệ thuật này đang được triển lãm ở Hong Kong

Tác phẩm nghệ thuật này đang được triển lãm ở Hong Kong, bạn có thể mua với giá 5 triệu USD. Xem xong bức này con mèo nhà mình quyết trở thành họa sỹ. Nó đang mài móng rất quyết liệt.
This piece of “art” is being displayed at HK art fair, worth $5mil. My cat now thinks he can become an artist. He’s sharpening his claws real hard.

Comments are closed.