Sớm nay đọc 1 bài viết lật lại vấn đề của các xu hướng tính cách theo MBTI

Sớm nay đọc 1 bài viết lật lại vấn đề của các xu hướng tính cách theo MBTI, có một đoạn đắt giá:”chúng ta cảm nhận theo cách mình hành động (khi cười, ta cảm thấy vui vẻ) và hành động theo niềm tin ( tin rằng mình hướng nội hay hướng ngoại)” “chúng ta ko thích người khác dán nhãn cho mình thì tại sao lại tự dán nhãn cho chính mình”.
Chính xác là thế, ko nên làm trắc nghiệm MBTI xong rồi tự dán nhãn mình. Làm bài trắc nghiệm và quên nó đi ^^. Đọc một số kiến thức tâm lý về các xu hướng để quan sát và thấu hiểu chút chút về những người xung quanh thôi.
Chia sẻ từ một thanh niên thuộc nhóm ISFJ muốn thay đổi tính cách thành ESTJ, và giờ chả biết mình thuộc chuồng nào nữa ^^. Cũng ko còn quan trọng nữa khụ khụ.
Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/nhung-ngo-nhan-ve-huong-noi-va-huong-ng…/
See Translation