SN

SN_GCC_2017
22/01/2010
Tôi được đọc bài thơ “Biển” của ông trong Tin Văn, nó làm cho tôi thấy buồn quá.
Xin gởi tặng ông hình của “tôi” bên bờ biển, như một lời chào.
Trang Tin Văn của ông thật bổ ích và thú vị. Chỉ có điều tôi không biết cái index, map của website Tin Văn như thế nào, vì trong “Nhật Ký” chỉ lưu từ 2003 đến 2007, mong ông chỉ cho. Tôi nhiều khi bị lạc vì các ngã ba ngã tư trong bài, nhưng lại bắt gặp thêm nhiều kỳ thú.
Chân thành cảm ơn ông.
H/A
Two (Scholarly) Love·Poems
1. Dead Sea Scrolls
I was like the words
on a papyrus apocryphon
buried in a cave at Qumran,
and you were the scholar
I had been waiting for
all my life, the one reader
who unravelled the scrolls
and understood the language
and deciphered its mysteries.
Edward Hirsch: The Living Fire
Rừng Tin Văn
GCC thì như là những từ
Được chôn ở trong rừng Tin Văn
Em của Gấu thì là nhà học giả mà Gấu đợi suốt cả đời
Khám phá ra khu rừng
Và giải ra được những bí ẩn của nó
See Translation