SAU NGÀY ĐẠI THẮNG TÔI XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI THƠ VIẾT VỀ NỖI ĐAU CHIẾN TRANH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN GIÀ TRÊN FACEBOOK

SAU NGÀY ĐẠI THẮNG TÔI XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI THƠ VIẾT VỀ NỖI ĐAU CHIẾN TRANH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN GIÀ TRÊN FACEBOOK . TÔI KHÔNG THỂ BÌNH LUẬN MÀ CÁC BẠN TỰ TÌM CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNG TIẾP CẬN . XIN PHÉP TÁC GIẢ TÔI SỬ DỤNG TÊN VIẾT TẮT CỦA TÁC GIẢ :
KHUÔN MẶT CUỘC ĐỜI
Một khoảng thời gian giữa hai khuôn mặt*
Là đạn bom
Là máu xương
Là tuổi xuân đã mất …!
Sau chiến tranh người lính ấy còn gì ?
Còn được trở về trong bè bạn ra đi
với chiếc ba lô nặng tình đồng đội .
Lấy vợ
Sinh con
Tháng ngày lặn lội
nhặt nhạnh niềm vui
vá lại đời mình !
1965 – 1976
NVX
* khuôn mặt trước và sau chiến tranh ( chú thích của tác giả )

Comments are closed.