Sau khi đăng bài dưới đây từ FB Đỗ Việt Khoa

Sau khi đăng bài dưới đây từ FB Đỗ Việt Khoa, mình xin P/s một còm của ng anh đáng kính Tiến Đức Trần. Đó cũng chính là suy nghĩ của mình:
“Không đầu hàng! Không bao giờ! Không để bọn chính quyền cấu kết với doanh nghiệp tước đoạt quyền sống của người dân!”
Từ FB Đỗ Việt Khoa.
“Đầu hàng” đi, những người dân Đồng Tâm.
“Đầu hàng” đi, những người dân Đồng Tâm.
Mỏng manh thế, làng làm sao chống nổi
Già trẻ, gái trai hãy ôm đầu, quì gối
Để cầu xin lấy hai chữ “khoan hồng”
Họ đa mưu, tiền lắm, quân đông
Làng có gì ngoài gạch đá và dăm ba cái gậy
Mấy đứa trẻ con, dăm cụ già đi còn run rẩy
Thì làm sao chống lại nổi, làng ơi!
Nghĩ về làng mà nước mắt nghẹn ngào rơi
Lòng day dứt bởi nhiều câu hỏi
Đất nước sẽ ra sao, nếu người dân vô tội
Phải giơ tay khuất phục trước cường quyền…
Bùi Hoàng Tám

Comments are closed.