Sân vận động Tự Do ở Huế năm 1936

Sân vận động Tự Do ở Huế năm 1936. Sau sân vận động là cánh đồng An Cựu – nơi có loại gạo nổi tiếng ngon ! Ngày xưa ở Huế vua , hoàng gia và thường dân đều ăn loại gạo này – gọi là ” gạo gie” ! Gạo móng chim ở Bạc Liêu là ngon nhất Việt Nam ! Thứ nhì là gạo ruộng Nha Trang ! Thứ ba là ” gạo gie” An Cựu ” – Huế ! Với đà đô thị hóa ngày nay cánh đồng An Cựu không còn nữa – loại ” gạo gie” cũng biến mất ! PXQ 07-2017
See Translation