QUY TRÌNH

QUY TRÌNH!
TẠI SAO KHÔNG?
Bệnh viện tai mũi họng đông nghẹt. Người bệnh xếp hàng dài mấy con phố mặt ngây ngây, lỗ tai mủ chảy xanh lè.
Cả nước bị thối tai?
Ấy là bởi phải nghe hoài một từ: “đúng quy trình”!
Vậy đúng quy trình là gì mà kinh thế?
– Cấp phép fomosa với gần trăm con dấu tỉnh, bộ, ngành… đúng quy trình mà biển cá cứ chết nổi lềnh phềnh hàng trăm cây số.
– Con đ.c X vừa đi học vừa đi chơi gái mà vẫn lên vụ phó, vụ trưởng ầm ầm… “đúng quy trình”.
– BOT, đường làm một nơi, trạm thu phí một nẻo… đúng quy trình.
– ĐH công an 30 điểm trượt, ĐH sư phạm 9 điểm đỗ… đúng quy trình.
– Người chết lia chia trong đồn công an… chết đúng quy trình.
– Đầu tư nhiều ngàn tỷ để hoang phế và đẻ ra nhiều ngàn tỷ lỗ… đều “đúng quy trình”.
– Hàng thật giá thật từ viện trợ nhân đạo hàng năm mới xong thủ tục nhập thì… hết đát phải hủy mấy chục ngàn viên. Thuốc giả thì thông quan cực nhanh… bệnh nhân ung thư uống vào chết nhăn con mẹ nó răng… đúng thằng bố nó quy trình!
Đâu đâu cũng thấy “nát bét” đúng quy trình!
Không biết cái thằng “đúng quy trình” này con đ.c nào mà không ai treo cổ nó lên được…?
Rõ như ban ngày là “quy trình” sai! Ai cũng biết mà sao không thay đổi được?
Hóa ra bởi, quy trình mới vẫn do lũ soạn quy trình cũ lập thì thay đổi được gì?
Giả dụ, có “biến” mà thay được lũ ấy thì cơ chế này cũng sẽ lại đẻ ra thằng đẻ ra “quy trình” mới có khi còn “khủng” hơn thằng cũ!
Muốn tiêu diệt cái thằng “đúng quy trình” đang làm tàn mạt đất nước chỉ còn cách thay cả cái hệ thống đẻ ra cả cơ chế lẫn quy trình…
Tại sao không?

Comments are closed.