Qua cơn khủng hoảng

Qua cơn khủng hoảng, chúng tôi càng cảm thấy gia đình mình thật may mắn khi con trai chúng tôi nhanh chóng vượt qua nguy hiểm. Người khác bị hiện tượng giống hệt con chúng tôi nhưng không được may mắn như vậy. Chúng tôi thấy nên làm gì đó để trả ơn cuộc đời, và tích cực truyền thông để cộng đồng hiểu hơn về sự nguy hiểm của SXH cũng là một cách. Xin nhắc lại là những ngày qua tôi chứng kiến mỗi buổi sáng có hàng nghìn ca khám bệnh, đa phần là nghi sốt xuất huyết. Bạn càng cần hiểu biết và tự bảo vệ mình, vì bệnh viện và nhân viên y tế đã làm việc quá tải.

Comments are closed.