Những sự kiện ngày 3 tháng 9

Những sự kiện ngày 3 tháng 9.
3/9/1189, Vua Richard I of England, còn được gọi là Richard the Lionheart, lên ngôi, là một vị Vua dũng cảm. Ai đã đọc chuyện Ivanhoe, thì biết đến vị Vua này.
3/9/1783, Hiệp ước Paris kết thúc cuộc chiến dành độc lập của Mỹ với thắng lợi của liên quân Mỹ – Pháp – Tây Ban Nha trước quân đội Anh.
3/9/1928, Bác sĩ người Anh, Alexander Fleming, khám phá ra thuốc kháng sinh Penicillin
3/9/1939 Anh và Pháp tuyên chiến với Đức trong thế chiến II
3/9/1981 Công ước chống mọi kỳ thị đối với phụ nữ, có hiệu lực.
3/9/2017 Chủ nhật thứ 27, kể từ ngày 05/03/2017, ngày mà nhiều người dân Việt Nam sẵn sàng xuống đường theo lời gọi của cha Nguyễn Văn Lý. Nếu không ra đường được, thì họ cũng làm kiệt quệ đội ngũ an ninh, ăn cháo đái bát, sống nhờ thuế của họ, nhưng lại đàn áp dã man họ.