Những món thiu giáo dục

Những món thiu giáo dục.
Theo đuổi chủ đề cải cách giáo dục mấy năm nay, thú thực lắm khi tôi không hiểu, thậm chí thấy giận bà con ta. Nếu có nhân viên hàng không nào đó phục vụ hành khách nào đó một món ăn thiu thì bà con sẽ nổi xung lên (mà nổi xung là đúng!), nhưng khi con cháu trong nhà bị cho ăn những “món thiu giáo dục” như bài báo này nêu thì chẳng ai nói gì cả.
Những người lên tiếng kêu gọi cải cách giáo dục thấy cô đơn vô cùng…

Comments are closed.