Nhà thờ Giáo Xứ Bùi Phát ở quận III Sài Sòn

Nhà thờ Giáo Xứ Bùi Phát ở quận III Sài Sòn – PXQ đã từng ở trong giáo xứ này 5 năm ! Lúc đó tôi từ Huế vô Sài Gòn ở để học nghề ảnh – bao gồm chụp, rửa tráng phim, phóng ảnh, sửa máy ảnh và chấm ảnh …PXQ rất hạp khí hậu Sài Gòn ! Về ẩm thực thì khoái hủ tiếu, bánh mì, cafe đá, trái cây, kem ký… Khu Bùi Phát này bây giờ rộng và khác xưa ! Nguyên thủy nó là một bãi rác của thành phố Sài Gòn – về sau được dùng làm nơi đón nhận người Bắc di cư 1954 ! Gọi là Khu Định Cư Bùi Phát. Về mặt tôn giáo thì đây là Giáo Xứ Bùi Phát – thuộc Giáo Phận Tân Định ! PXQ 07-2017
See Translation