Ngồi ngâm cứu lại khóa học Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 và một chút suy nghĩ thoáng qua:

Ngồi ngâm cứu lại khóa học Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 và một chút suy nghĩ thoáng qua:
1/ Tin hay không tin
– Tin: với những thông tin trái chiều về bạn, người ta sẽ hỏi lại bạn
– Không tin: chỉ tiếp nhận những thông tin trái chiều về bạn, rồi người ta mặc định đó là bạn
2/ Thích hay không thích
– Thích: bạn làm việc gì cũng tốt cũng đẹp
– Không thích: bạn có cố cho lắm thì cũng là con số 0 tròn trĩnh
3/ Hiểu hay không hiểu
– Hiểu: mọi việc bạn làm luôn có lý do chính đáng
– Không hiểu: bạn sẽ luôn là người rất vô lý
4/ Đồng cảm hay không đồng cảm
– Đồng cảm: bạn luôn có trái tim lớn và sẵn sàng hy sinh
– Không đồng cảm: bạn là người hạn hẹp chỉ biết nghĩ cho mình
5/ Lắng nghe hay không lắng nghe
– Lắng nghe: chỉ vài câu nói đã hiểu được bạn muốn nói gì
– Không lắng nghe: với vài câu nói bạn trở nên rất tệ
6/ Thấu cảm hay không thấu cảm
– Thấu cảm: bạn là người sâu sắc và luôn suy ngẫm về cuộc sống
– Không thấu cảm: bạn là người nông nổi và sống bề mặt
Nếu đã từng vướng vào một trong những suy nghĩ trên, nói cho cùng đời người chỉ sống được một lần, nên cứ đứng lên mà đi tiếp thôi :D.
Còn nếu kiếp sau có tồn tại (mình nghĩ là có), thì vẫn phải nhớ rằng “đời này cũng chỉ sống được một lần” ;).
See Translation

Comments are closed.