Năng lượng tiêu cực luôn mạnh hơn nang lượng tích cực

Năng lượng tiêu cực luôn mạnh hơn nang lượng tích cực
Không chỉ mạnh hơn mà nó có thể quật ngã bạn và nhiều người xung quanh.
Năng lượng tích cực bắt đầu mạnh hơn năng lượng tiêu cực từ thời điểm bạn nhận ra sự tiêu cực của mình.
Khi nhận thức điều này, hãy học cách thường xuyên kết nối vào sự tích cực.
Tích cực thật sự không phải là cho qua, không chỉ là kết nối vào cái khác vui hơn, hiệu quả hơn mà DÀNH ĐỦ THỜI GIAN nhìn thấy + và – của sự việc, của mình, của người và kết nối vào lòng trắc ẩn rồi chọn thái độ …
Qua trình này cần diễn ra liên tục, liên tục ..để làm sắc bén khả năng nhìn thấy, khả năng lựa chọn, vì tự tạo động lực tuôn chảy khi mình kết nối được vào sức mạnh tự thân…. không bị lệ thuộc ….
CHO MỘT NGÀY TUÔN CHẢY…
CƠ THỂ, ÁNH MĂT, NỤ CƯỜI TÍCH CỰC NÀO!
Lấy một ví dụ rất vui thôi!
Có một lần chương trình thiền được tổ chức hàng trăm người tham dự và thùng đóng góp không có bất cứ một đồng đóng góp nào cả. Với tôi, việc có tiền hay không có tiền, mọi hoạt động vẫn diễn ra và ở phong trào thiền này, năng lượng từ chối tiền của chúng tôi còn lớn lắm, rất cộng hưởng nhau nhưng cái thùng rỗng thì lại khác đúng không?
Tôi ngạc nhiên nói ” Lạ kỳ vậy! Sao không có ai đóng góp?”
Bạn TNV giữ thùng đóng góp vui vẻ ” Em biết ngay từ đầu rồi, em nhìn cái thùng và em nghĩ ” chương trình này chắc không ai đóng góp đâu!”
Năng lượng của chúng ta đó. Chúng ta không ý thức được năng lượng tiêu cực chạy ngầm ở dưới.
Bạn muốn một người chết, người đó có thể chết chỉ cần suy nghĩ bạn mạnh đến thế nào?
Và mình thầm nghĩ, sao mình hay quá vậy!
Nhiều người hỏi tôi ” Sao có những suy nghĩ không thực tế, dường như không thể xảy ra” nhưng vẫn xảy ra.
Thay vì nghi ngờ, thay vì bạn hãy học chúc lành cho những gì tốt đẹp đang diễn ra và quan sát năng lượng của mình, nó rung động cao dần lên, đầy thích thú. Suy nghĩ tiêu cực của bạn giống như cái đập ngăn dòng nước của bạn
KHÔNG AI, KHÔNG CÁI GÌ CÓ THỂ CẢN TRỞ DÒNG CHẢY CỦA BẠN TRỪ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC CỦA CHÍNH MÌNH!
Copy từ FB Ms. Minh Tu Bui