Một trong những tiêu chuẩn mang tính chiến lược nhất về giá trị nội dung của tin tức trong báo chí cổ điển là sự đáng giá của tin tức (newsworthiness)

Một trong những tiêu chuẩn mang tính chiến lược nhất về giá trị nội dung của tin tức trong báo chí cổ điển là sự đáng giá của tin tức (newsworthiness). Một tin được xem là “đáng đưa tin” nếu như nó tập trung vào những vấn đề thời sự có tác động kinh tế-xã hội quan trọng. Theo đó, những tin tức sa quá nhiều vào việc đưa tin về người nổi tiếng, về giải trí, về bạo lực, về những chuyện sinh hoạt cá nhân, tin tức địa phương nhỏ lẻ sẽ bị phê bình là “phi tin tức” (non-news). Ít ra thì báo chí cổ điển, trong vị thế có phần độc tôn của nó trong quá khứ, đã sử dụng tiêu chuẩn này để tạo ra sự khác biệt về giá trị tin tức để lôi kéo bạn đọc. Nhưng đó là ở bối cảnh mà báo chí cổ điển gần như giữ vai trò độc tôn trong việc cung cấp tin tức, và vì thế mà các tờ báo có quyền lựa chọn tin tức đăng tải để làm chủ cuộc chơi truyền thông.
Nhưng sự tham gia của truyền thông xã hội vào cảnh quan báo chí hiện đại đã làm thay đổi đáng kể thực tế này. Công chúng, với sự hậu thuẫn của trào lưu truyền thông xã hội, đã có thêm những lựa chọn mới. Trên môi trường truyền thông xã hội, những loại mà báo chí gọi là “phi tin” lại đang trở thành một làn sóng mới về nhu cầu tin tức, chi phối sự lựa chọn biên tập và xuất bản của các tòa soạn.
Đọc tiếp tại đây: