Một đứa con gái có bản lĩnh là

Một đứa con gái có bản lĩnh là…
Yêu được thì có thể bỏ được
-chứ k phải chia tay…!!!
Rồi xin lỗi,khóc lóc để người ta quay lại..!
-Sống phải có lòng tự trọng
-Phũ đúng lúc
-Rũ đúng người
-Và người níu kéo phải thật sự xứng đáng với mình
See Translation

Comments are closed.