Một đứa con gái có bản lĩnh là

Một đứa con gái có bản lĩnh là…
Yêu được thì có thể bỏ được
-chứ k phải chia tay…!!!
Rồi xin lỗi,khóc lóc để người ta quay lại..!
-Sống phải có lòng tự trọng
-Phũ đúng lúc
-Rũ đúng người
-Và người níu kéo phải thật sự xứng đáng với mình
See Translation

9 thoughts on “Một đứa con gái có bản lĩnh là

  1. Hihi ảnh này có nhiều cái đẹp lắm.váy cũng đẹp này,cảnh cũng đẹp này tek nên người ms đc làm nền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *