Một bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn rất hay và rất có ý nghĩa (1)

Một bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn rất hay và rất có ý nghĩa (1). Đúng là việc những show nhạc bolero hiện nay ở trong nước là thái quá và “bào mòn” dòng nhạc này. Câu nào của Nhạc sĩ Tuấn Khanh đều như nhạc vào tai, nhưng câu làm điểm nhấn là hay nhất:
“Miền Nam có thú vui riêng của mình như cách ăn phở có nhiều rau và không quen thêm bánh quẩy. Âm nhạc cũng vậy. Miền Nam chọn bolero là cách giải trí và thưởng thức hàng ngày chứ không âm mưu làm một cuộc bành trướng nào về văn hóa.”
🙂 “bành trướng văn hóa”.
http://dep.com.vn/nha%CC%A3c-si%CC%83-tuan-khanh-bolero-kh…/

Comments are closed.