Mỗi ngày cả trăm người ib hỏi thông tin đã đăng rõ ràng

Mỗi ngày cả trăm người ib hỏi thông tin đã đăng rõ ràng, có dẫn link, có ngày đăng 3 lần, mà nhất định không thèm đọc. Xong vẫn hỏi chị ơi giá thế nào? muốn mua thì làm sao? sao thế này thế kia… Mình xin phép không trả lời tất cả những ib này và xoá luôn tin nhắn. Vì mình không có khả năng phục vụ đối tượng khách hàng không muốn đọc. Vô cùng xin lỗi!
P.S. Anh Nguyen vui lòng xoá bớt giúp chị tất cả ib hỏi những thông tin đã đăng ngoài trang Organicare. Vì để cả ngàn tin nhắn trong ib như thế chị không tìm được những tin nhắn khách hàng cần được phục vụ. Thanks!