Mấy thánh ngôn tình

Mấy thánh ngôn tình,
đọc xong mà ko click vô link này nghe bài Lặng lẽ của tui:

Tui quyết liệt trù cho mấy thánh suốt đời FA, suốt đời ở giá, ế, nói yêu đứa nào đứa đó bỏ chạy, tỏ tình đứa nào đứa đó chửi, gán chịu nhaaaaa!
#kyoyork FC Kyo York đâu rồi !!! Share nào!
Để anh còn làm MV đậm mùi “tình cảm cúm” cho mấy đứa xem!
See Translation

Comments are closed.