Mấy bữa trước nhớ là đâu có ngậm cái gì bậy bạ hay sâu quá đâu mà khuya qua nằm ho như chó tru mùa động đực nguyên đêm

Mấy bữa trước nhớ là đâu có ngậm cái gì bậy bạ hay sâu quá đâu mà khuya qua nằm ho như chó tru mùa động đực nguyên đêm.
Xong sẵn không ngủ được, nằm ngắm bồ mình ngủ say, tự dưng đẻ ra ý tưởng mới để viết sách.
Vậy là bật dậy viết luôn tới năm giờ sáng, xong được 30% sách.
Chờ đi các em yêu, anh ra sách mới đây…

Comments are closed.