Luân

Luân – Đôn( London ) – thủ đô Anh Quốc là 1 trong 8 thành phố có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu ! Thành phố là điểm nối Mỹ Quốc và Âu Châu, là trục kết nối toàn cầu tốt thứ 2 thế giới ( chỉ đứng sau Dubai ) . Toàn thế giới có 2000 công ty lớn nhất thì Luân – Đôn đã chiếm 68 công ty ! Đa số những công ty Internet lớn nhất Âu Châu đều có mặt ở Luân – Đôn. Thành phố thật vĩ đại và cổ kính với nhiều đền đài, di tích lịch sử, cung điện, viện bảo tàng, cầu, tháp….PXQ 07-2017
See Translation