Loanh quanh Bờ Hồ đến cửa Báo Ân

Loanh quanh Bờ Hồ đến cửa Báo Ân! Đây là cửa vào Chùa Báo Ân ngôi chùa lớn nhất Hà nôi có tới 180 gian do Tổng đôc Nguyễn Đăng Giai người Lệ Thủy Quảng Bình xây nên vào thế kỷ 19, Ông Giai là con ông Nguyễn Đăng Tuân thầy dạy học của Vua Thiệu Trị , Nhà mình ở Đồng hới 22 Đường Nguyễn Đăng Tuân ,,. Nên phải thăm cái cồng có 3 chữ Báo Ân Môn là vậy .

Comments are closed.