LỄ THỌ TRÌ SADI GIỚI XUẤT GIA SANG TU ĐẦU ĐÀ TẠI BANGLADESH (SADI PHÚC VÀ SADI NGUYỄN TUẤN)

LỄ THỌ TRÌ SADI GIỚI XUẤT GIA SANG TU ĐẦU ĐÀ TẠI BANGLADESH (SADI PHÚC VÀ SADI NGUYỄN TUẤN).
Le dien ra Hôm nay thứ 2, ngày 27/02/2017 tại chùa Khmer làng VH các Dân tộc Việt Nam-Đồng Mô, Hà Nội.
Ngày mai Tăng đoàn 7 vị sẽ chính thức lên đường sang Bangladesh vào rừng tu đẩu đà thiền định theo pháp tu ngài Bhante Silanada nổi tiếng.