LÀM SAO PHẢI NGẠI

LÀM SAO PHẢI NGẠI ?
Tôi không đến để rủ rê bạn la cà uống rượu, đi Bar, cờ bạc tốn tiền hại người, mất hạnh phúc gia đình bạn.
Tôi không đến để dụ bạn mua sản phẩm không cần thiết mà giúp bạn tíết kiệm tiền bạc, tích lũy cho tương lai vợ chồng, con cái của bạn.
Tôi không vay mượn bạn mà mang đến cho bạn cách khỏi phải vay mượn khi gặp phải những biến cố tài chính trong cuộc đời .
Tôi không đến để BÁN nên bạn cũng chẳng cần phải MUA. Cuộc gặp gỡ của chúng ta đơn giản chỉ là sự giúp đỡ, chia sẻ bởi : HIỂU BIẾT GIÚP CHÚNG TA CÓ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN.
Và bạn biết vì sao tôi làm tư vấn về Bảo hiểm không?
Tôi cảm nhận rằng, trong cuộc đời đầy bất trắc những rủi ro, khi một cuộc đời khác chấm dứt thì những cuộc đời còn lại vẫn tiếp tục. Bằng lương tâm và trách nhiệm của tôi, tôi muốn cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại này, những cuộc đời kia PHẢI ĐƯỢC TIẾP TỤC thì tôi làm tư vấn Bảo Hiểm.tư vấn quản lý tài chính.
Thế thôi.
Muốn thắc mắc gì gặp tôi, muốn hỏi tại sao gặp tôi. Tôi chỉ cho bạn thấy
Vũ Thị Kim Loan 0988099166