Không thể “nuôi báo cô” mãi được

Không thể “nuôi báo cô” mãi được
07:24 ngày 10/05/2016
Quản lý hạ tầng đồ sộ với 3.000km đường sắt, 287 nhà ga… trên tổng quỹ đất 6.0000ha, nhưng hằng năm, ngân sách nhà nước vẫn phải cấp 1.200 tỉ đồng cho công tác bảo trì của ngành đường sắt.
http://laodong.com.vn/…/khong-the-nuoi-bao-co-mai-duoc-5498…