Không nhất thiết là không chúng ta đối xử tốt với 1 người nào

Không nhất thiết là không chúng ta đối xử tốt với 1 người nào, người đó phải đối xử tốt lại với chúng ta. Cuộc đời sẽ đối xử tốt lại với chúng ta bằng cách này hay cách khác.
Không nhất thiết là khi chúng ta đối xử tệ với người nào, người đó không đối xử tệ lại với chúng ta có nghĩa là chúng ta sẽ bình an vượt qua điều đó, cuộc đời này sẽ bắt chúng ta trả giá bằng cách này hay cách khác.
Mình ít khi nào oán trách cuộc đời những lúc mà mình cảm thấy sao mà mình thiếu may mắn đến vậy. Mình hiếm khi nào hỏi mọi người hay tự hỏi bản thân là tại sao lại đối xử với mình như vậy? Vì mình tin rằng những điều không may mắn mình gặp phải đó là nhân quả của 1 chuyện gì đó mình từng làm sai và vì mình sai nên mình phải nhận lại.
Bằng cách đó mình tự thỏa thuận với bản thân rằng: phải vượt qua rồi sống tiếp tục cho thật tử tế, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.
Cười lên cái nào, chúng ta!

Comments are closed.