KHI PHỤ NỮ LẤY CHỒNG

KHI PHỤ NỮ LẤY CHỒNG
– Lấy đúng 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT thì ngày nào cũng là ngày Lễ Tình nhân.
– Lấy phải 1 NGƯỜI LƯỜI thì ngày nào cũng là ngày Quốc Tế Lao Động.
– Lấy phải 1 NGƯỜI LĂNG NHĂNG thì ngày nào cũng là Lễ Độc Thân.
– Lấy phải 1 NGƯỜI TRẺ CON thì ngày nào cũng là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
– Lấy phải 1 NGƯỜI GIAN DỐI thi ngày nào cũng là ngày Cá Tháng Tư.
– Lấy phải 1 NGƯỜI CÓ TÍNH ĐÀN BÀ thì ngày nào cũng là ngày Quốc Tế Phụ nữ.
– Lấy phải 1 NGƯỜI VŨ PHU thì ngày nào cũng là ngày Thương Binh Liệt Sỹ.
– Lấy phải 1 NGƯỜI BÁM VÁY MẸ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu Lan.
– Lấy phải 1 NGƯỜI NÁT RƯỢU thì ngày nào cũng là ngày Giết Sâu Bọ.