Kể từ lần gặp ông Nguyễn Đắc Xuân ở Huế cách đây 3 năm

Kể từ lần gặp ông Nguyễn Đắc Xuân ở Huế cách đây 3 năm, mãi chưa có dịp gặp lại. Hai lần ra Huế thì ông đi Sài Gòn. Lúc tôi vào Sài Gòn thì ông lại về Huế. Lần này, thật may mắn gặp chú Nguyễn Đắc Xuân ở Hà Nội.
Hôm qua, ông ra đây gặp Đặng Nhật Minh, Dương Trung Quốc, Phan Huy Lê cho các vấn đề lịch sử, bộ phim về Quang Trung, Ngọc Hân công chúa.. rồi alo mãi mới gặp được, hai chú cháu tưởng là không hẹn và xa cách khó thu xếp gặp nhau, ai ngờ ông đang ở ngay cạnh nhà.. Thế là lại xuống quán mà buổi sáng chi bộ CS Time vừa tụ tập..
Những vấn đề ông Đắc Xuân nêu ra có thể còn gây tranh cãi nhưng sự nghiên cứu của ông thật đáng khâm phục. Chúng tôi lại nhắc đến Phan Bội Châu và muốn làm cái gì đó về cụ Phan trong dịp cuối năm nay..

Comments are closed.