Hôm trước sang phỏng vấn một bác cũng chức sắc

Hôm trước sang phỏng vấn một bác cũng chức sắc. PV xong, ngồi nói chuyện, có hỏi về vụ Trịnh Xuân Thanh giờ ở đâu, chỗ này chỗ kia đồn là sắp dẫn độ về VN?, không khẳng định, ông lại nói:
-Dấu hiệu cuối cùng về TXT mà tôi được nghe báo cáo là ở …Thổ Nhĩ Kỳ.
Mấy anh em cười ầm lên bảo: Không khéo giờ gia nhập IS rồi. Một thời gian nữa mà thấy tay cầm đầu lâu, tay cầm dao nhọn thì bỏ mẹ:-p
#trinhxuanthanh

Comments are closed.