Hôm nay lôi mấy chai rưọu ở nhà ra thử dùng tính năng của Bixby trên Galaxy S8 plus

Hôm nay lôi mấy chai rưọu ở nhà ra thử dùng tính năng của Bixby trên Galaxy S8 plus
Bixby có khả năng nhận ra ngay đây là các chai rưọu vang; và cho ra các thông tin về chai rưọu như dòng nho; món ăn phù hợp, số vote và ghi chú hương vi rưọu của nhà làm rưọu. Rất thú vị phải k các bạn. Tuy nhiên vì dùng dữ liệu của Vivino nên không đầy đủ; sẽ có loại rượu nó k có data hoặc vì Hải là ngưòi sưu tầm nên thấy đánh giá khác với các nhà đánh giá rưọu lớn của thế giới ( so với Wine Spectator hay Robert Parker)
Tuy nhiên để dùng tra cứu rưọu như ngưòi tiêu dùng sành điệu thì khá ổn; Hải cho Bixby 4* 😉
#GalaxyS8 #Bixby

Comments are closed.