Hôm nay đi nhậu 2 tăng

Hôm nay đi nhậu 2 tăng, 1 tăng với cô bạn cũ, 1 tăng với con gái nhân sinh nhật ( đang đợi con ở HOMIES về đón đi). Giữa 2 tăng đợi con dạo Phan Đình Phùng nhưng không có gì để chớp, vòng vèo về nơi cũ thưở xưa thì có chút nắng và nó ra thế này.

Comments are closed.