Em gái ạ

Em gái ạ,
Kiến thức thì vô bờ, ai cũng có những khoảng tối trong địa hạt tưởng chừng cơ bản. Vấn đề là từ từ khỏa lấp những khoảng tối nếu cần. Nhờ em, cơ số người search lại El Nino. Cũng nhờ em, anh mới biết canh cua nấu với rau đay.
Còn em không muốn biết thêm về canh cua, cũng chả sao em ạ. Kỹ sư không nhất thiết phải giỏi nấu ăn. Kỹ sư cũng có thể có vùng tối về El Nino. Để hoàn thiện dần dần.
Còn giang cư mận đang lên đồng vì những thứ em không biết. Em yên tâm, họ cũng chẳng biết gì về lắp ráp ô tô, chuyên ngành của em đâu. Và nội trong 24 giờ tới, họ lại tìm người khác để chửi và quên chuyện em ngay thôi.
Em cứ hoàn thiện dần những cái em cần. Còn lại bỏ đi, cũng chả sao.
Thật điên rồ khi người ta bắt con cá phải leo cây.

Comments are closed.