Dụng nhân

Dụng nhân
Nhân tài thì không đào tạo được, mà tui chỉ tạo môi trường trong đó có chất xúc tác cho sự học của họ để giúp họ tự phát triển mà thôi.
Tôi cũng nghĩ khó mà sử dụng được nhân tài vì một nhân tài thực sự luôn biết cách tự sử dụng mình. Nếu có chăng là người làm lãnh đạo biết tạo ra một môi trường mà nhân tài thấy mình ở trong đó, và khi họ phát huy tài năng của mình thì cũng là lúc tổ chức và xã hội cùng được hưởng lợi.
p/s: Cơ hội rất lớn đến với mỗi người chỉ 1 đến 2 lần trong đời; do vậy hãy biết nhận ra cơ hội và tiến bước đi với ai. Người ta ầm ầm đã ra chợ tây rồi; hà cớ sao ta cứ mãi tủn mũn mấy cái nếp nghĩ bùng nhùng.
GTT.
════════════
Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ).
T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.

4 thoughts on “Dụng nhân

  1. Một con người hoàn hảo, luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực, chia sẻ những gì mình có để cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *