Đây là cửa Thượng Tứ ở Huế sau năm 1975

Đây là cửa Thượng Tứ ở Huế sau năm 1975 ! PXQ đọc lich sử và nghe nhiều người lớn kể lại – Năm 1968 khi lính dù VNCH ở Sài Gòn và thủy quân lục chiến Mỹ tái chiếm Huế trong tay quân Cọng Sản Bắc Việt họ đã bắt được 3 bộ đội tại lô -cốt nằm ngay trên cửa thành này ! Cả 3 đều bị còng chân tại chỗ không cho chạy – với 1 khẩu súng đại liên, AK 47, B40, đạn và lựu đạn, dao găm, lưỡi lê, đồ ăn, nước uống, bông băng cá nhân và thuốc men… Họ bị buộc phải chiến đấu tới chết để cản đường tấn công của lính dù VNCH và thủy quân lục chiến Mỹ – để quân Cọng Sản Bắc Việt tháo chạy ra Bắc ! Khắp thành phố Huế có tất cả 32 chốt chặn cố thủ như chỗ này ! Xem đó đủ thấy CSVN đối xử với binh lính của họ như thế nào ! Quá tàn nhẫn và vô nhân đạo ! PXQ 07-2017
See Translation