DÀNH CHO CÁC BẠN CONTENT MARKETING

DÀNH CHO CÁC BẠN CONTENT MARKETING
Đây là 2 quyển sách THIẾT THỰC dành cho các bạn quản lý nội dung fanpage, hay các bạn đang làm về mảng nội dung online.
*****
P/S: Tất cả các sách được giới thiệu, mình điều đã đọc và chỉ giới thiệu những quyển sách HỮU ÍCH, THIẾT THỰC nhất hy vọng giúp ích được điều gì đó cho các bạn. Các quyển sách mình đều mua ở FAHASHA hoặc Tiki, các bạn vui lòng liên hệ các vị ấy. Mình chỉ có 1 quyển nên….. EM HẺM CÓ BÁN ĐÂU!

Comments are closed.